ອາຫານທີ່ປ້ອງກັນມະເລັງປາກມົດລູກ 12 ປະເພດທີ່ຄວນ ເລືອກກິນໃຫ້ຖືກຊ່ວຍລົດຄວາມສ່ຽງໄດ້

1. ຜັກກະລົດ ມັນດ້າງ ແລະ ຫມາກອຶ: ຜັກ-ຫມາກໄມ້ທີ່ມີສີສົ້ມເຂັ້ມເຊັ່ນ: ຜັກກະລົດ, ມັນດ້າງ ຫລື ຜັກທີ່ມີສີເຫລືອງແກ່ຄືຫມາກອຶ ມີຄຸນສົມບັດຊ່ວຍຕ້ານການເກີດເຊວມະເລັງ ເນື່ອງຈາກເປັນຜັກ-ຫມາກໄມ້ທີ່ອຸດົມໄປດ້ວຍວິຕາມິນເອ ຫລື ເບຕ້າແຄໂຮທີນ ທີ່ສາມາດປ່ຽນວິຕາມິນເອ ເມື່ອຖືກດູດຊືມເຂົ້າຮ່າງກາຍໄດ້ ແລະ ວິຕາມິນເອນີ້ແລະທີ່ຫລາຍຜົນການວິໃຈໃນປີ 2012 ລະບຸໄວ້ວ່າເປັນວິຕາມິນທີ່ມີຄຸນສົມບັດຊ່ວຍເສີມສ້າງພູມຄຸ້ມກັນໃນຮ່າງກາຍ ລົດໂອກາດເກີດການອັກເສບໃນເນື່ອເຍື້ອຮ້າຍໄດ້ພ້ອມ ນອກຈາກນີ້ເຫລົ່າສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະລະຢ່າງແຄໂຮທີນອຍ ແລະ ໄບໂອຟລາໂວນອຍທີ່ພົບໃນຜັກ-ຫມາກໄມ້ສີສົ້ມເຂັ້ມກໍ່ຍັງມີຄຸນສົມບັດຊ່ວນຕ້ານເຊວມະເລັງໃນຮ່າງກາຍ ໂດຍສະເພາະຄວາມສ່ຽງໂລກມະເລັງປາກມົດລູກ ແລະ ມະເລັງປວດ.

2. ຫມາກຫຸ່ງ: ຫມາກຫຸ່ງກໍ່ເປັນຫມາກໄມ້ສີສົ້ມເຂັ້ມເຊັ່ນກັນ ຈຶ່ງອຸດົມໄປດ້ວຍວິຕາມິນເອ ເບຕາແຄໂລທີນ ແລະ ຍັງມີວິຕາມິນຊີ ແຄຊຽມ ຟອສຟໍລັດສ ລວມທັງທາດເຫລັກ ຊຶ່ງນັກວິໃຈຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຟໍລິດ້າ ໄດ້ເຮັດການສຶກສາ ແລະ ພົບວ່າ ສານອາຫານເຫລົ່ານີ້ໃນຫມາກຫຸ່ງບໍ່ວ່າຈະດິບ ຫລື ສຸກ ສາມາດຊ່ວຍປ້ອງກັນໂລກມະເລັງໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ດ້ວຍການເຂົ້າໄປຢັບຢັ້ງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເນື້ອງອກ ຫລື ເຊວຜິດປົກກະຕິທີ່ເຮັດຫນ້າທີ່ວ່າຈະເປັນເຊວກໍ່ມະເລັງ ທີ່ສໍາຄັນຍັງເຈັງຂະຫນາດຊ່ວຍປ້ອງກັນໄດ້ທັງມະເລັງປາກມົດລູກ, ມະເລັງເຕົ້ານົມ, ມະເລັງຕັບ ແລະ ມະເລັງຕັບອ່ອນພ້ອມ.
3. ຫມາກພິລາ: ສານສໍາຄັນໃນຫມາກພິລາທີ່ມີສ່ວນຊ່ວຍເຮົາຕ້າອນມະເລັງປາກມົດລູກກໍ່ຄື ກຮົດເອວລາຈຶກ (Ellagic Acid) ເຊິ່ງເປັນກົດທີ່ຊ່ວຍປ້ອງກັນການປ່ຽນແປງຂອງເຊວໃນຮ່າງກາຍມະນຸດ ລວມທັງຢັບຢັ້ງການຂະຫຍາຍຂອງເຊວຜິດປົກະຕິທີ່ອາດຈະກາຍເປັນເຊວມະເລັງ ໂດຍສະຖາບັນມະເລັງແຫ່ງຊາດ ປະເທດສະຫາລັດອາເມລິກາ ຍັງບກເພີ່ມເຕີມດ້ວຍວ່າ ສານເອວລາຈິກໃນຫມາກພິລາສາມາດປ້ອງກັນໂລກມະເລັງປາກມົດລູກຂອງຜູ້ຍິງໄດ້ເປັນຢ່າງດີເລຍ ແຖມໃນຫມາກພິລາຍັງເຕັມໄປດ້ວຍ ໄຟໂຕນີວທຽນ ຫລື ສານພຶກສາເຄມີ ທີ່ເປັນສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະລະ ຊ່ວຍຊະລໍຄວາມເຊື່ອມ ກະຕຸ້ນພູມຄຸ້ມກັນ ແລະ ຊ່ວຍປ້ອງກັນການເກີດໂລກຕ່າງໆໄດ້ຫລາຍຢ່າງ.
4. ຊາຂຽວ: ໃນຊາຂຽວປະກອບໄປດ້ວຍໂຟລີຟີນອລ ຊຶ່ງເປັນສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະລະໃນປະລິມານທີ່ສູງ ຈຶ່ງມີຄຸນສົມບັດຊ່ວຍປົກປ້ອງເຊວປ້ອງກັນອະນຸມູນອິດສະລະໄປຈັບກັບ DNA ຈົນສົ່ງຜົນຮ້າຍຕໍ່ເຊວປົກະຕິໃຫ້ກາຍເປັນເຊວຮ້າຍທີ່ກໍ່ມະເລັງໄດ້ ແຕ່ທັງນີ້ຄວນເລືອກດື່ມຊາຂຽວແບບບໍ່ໃສ່ນໍ້າຕານຫລາຍ ແລະ ບໍ່ໃສ່ນົມ ຫລື ຄຮີມທຽມກໍ່ຈະດີ.
5. ຖົ່ວ: ນອກຈາກຖົ່ວຈະເປັນພືດທີ່ມີໂປຮຕີນສູງ ແລະ ມີສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະລະເຊັ່ນ: ແຄໂລທີນອຍແລ້ວ ພືດຕະກູນຖົ່ວຍັງຈັດເປັນຊຸບເປີຟູດທີ່ຊ່ວຍຕ້ານເຊວມະເລັງໄດ້ອີກດ້ວຍ ໂດຍສະເພາະຖົ່ວທີ່ມີສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະລະຢ່າງຟລາໂວນອຍເຊັ່ນ: ຖົ່ວດໍາ, ຖົ່ວລິມາ, ຖົ່ວເຫລືອງ ແລະ ຖົ່ວທີ່ມີໂຟເລດສູງເຊັ່ນ: ຖົ່ວເລນທິລ ຫລື ຖົ່ວລູກໄກ່ (chickpeas) ຊຶ່ງຜົນການວິໃຈພົບວ່າຜູ້ປ່ວຍໂລກ HPV ແລະຜູ້ປ່ວຍທີ່ພົບວ່າມີເຊວປາກມົດລູກຜິດປົກະຕິ ຈະມີລະດັບສານໂຟເລດໃນເລືອດຕໍ່າ ເມື່ອທຽບກັບເລືອດຂອງຄົນປົກະຕິທີ່ບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງໂລກມະເລັງປາກມົດລູກ.
6. ຜັກສີຂຽວ: ເຊັ່ນ: ຜັກສະລັດ, ຜັກກາດນາ, ຜັກຫົມ, ປວຍແລ້ງ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະລະເຊັ່ນ: ຟລາໂວນອຍດ້ວຍກັນທັງນັ້ນ ຊຶ່ງກໍ່ສາມາດປົກປ້ອງເຊວຮ່າງກາຍຈາກເຊື້ອຮ້າຍທີ່ອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດເຊວມະເລັງໄດ້ ບໍ່ເວັ້ນແມ້ແຕ່ເຊວຮ້າຍທີ່ອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດມະເລັງປາກມົດລູກອີກດ້ວຍ ດັ່ງນັ້ນ ພະຍາຍາມກິນຜັກສີຂຽວໃຫ້ຫລາຍໆ ຫລື ຢ່າງນ້ອຍຄວນກິນຜັກຫລາຍຊະນິດ ຫລາຍສີ ມື້ລະ 18 ບ່ວງ ຫລື ປະລິມານ 6 ທັບພີ ຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງກົມອະນາໄມ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.
7. ບ໋ອກໂຄລີ: ຜົນການວິໃຈໃນວາລະສານ Postgraduate Medicine ໃນປີ 2003 ເຜຍວ່າ ບ໋ອກໂຄລີ ເປັນຜັກທີ່ມີຟລາໂວນອຍສູງ ມີວິຕາມິນເອ ວິຕາມິນຊີ ແລະ ວິຕາມິນບີ ຈຶ່ງຈັດເປັນຜັກສີຂຽວທີ່ມີຄຸນສົມບັດຊ່ວນຕ້ານເຊວມະເລັງຮ້າຍເຊັ່ນ: ມະເລັງປາກມົດລູກໄດ້ອີກທາງຫນຶ່ງ.
8. ກະລໍ່າ: ພືດຕະກູນກະລໍ່າເຊັ່ນ: ກະລໍ່າປີ, ກະລໍ່າມ້ວງ, ກະລໍ່າດາວ ແລະ ກະລໍ່າດອກ ມີທັງຟລາໂວນອຍ ແລະ ຊີລິນຽມ ສານຊ່ວຍກໍາຈັດອະນຸມູນອິດສະລະອີກໂຕທີ່ຈັດວ່າເຈ໋ງ ເພາະມີການວິໃຈທີ່ພົບວ່າ ຫາກຮ່າງກາຍໄດ້ັບຊິລິນຽມ 250-300 ໄມໂຄຮກຮັມຕໍ່ວັນ ຮ່ວມກັບການໄດ້ຮັບວິຕາມິນເອ ຈະຊ່ວຍປົກປ້ອງມະເລັງຮ້າຍໄດ້ຫລາຍຊະນິດ ລວມທັງມະເລັງປາກມົດລູກເຊັ່ນກັນ.
9 ໂຮລເຄຮນ: ສານອາຫານທີ່ຊ່ວຍຕ້ານມະເລັງບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນພືດຜັກ ຫມາກໄມ້ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ເຮົາຍັງສາມາດພົບໄດ້ໃນລັດສະພືດເຊັ່ນ: ໂຮເກລນ ແລະ ໂຮວີດໄດ້ອີກ ເພາະ ໂຮເກລນເປັນຄາໂບໄຮເດລດທີ່ຍັງອຸດົມໄປດ້ວຍສານອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດຄົບຖ້ວນຕາມທໍາມະຊາດ ທັງເສັ້ນໄຍອາຫານ ວິຕາມິນ ແຮ່ທາດ ແລະ ໄຟໂຕນີວທຽນ ຫລື ສານຕໍ່ຕ້ານອະນຸມູນອິດສະລະຕ່າງໆ ຈຶ່ງເປັນອາຫານອີກຢ່າງຫນຶ່ງທີ່ຊ່ວຍລົດຄວາມສ່ຽງມະເມັງປາກມົດລູກໄດ້ສະບາຍ.
10. ຫອມບົ່ວແດງ ກະທຽມ: ສະຫມຸນໄພແບບຫອມບົ່ວແດງ ແລະ ກະທຽມອຸດົມໄປດ້ວຍສານຊິລິນຽມເຊັ່ນກັນ ແລະ ມີແຮ່ທາດ ວິຕາມິນ ກຮົດ ແລະ ສານອາຫານຕ່າງໆ ທີ່ມີຄຸນສົມບັດປ້ອງກັນໂລກໄດ້ ໂດຍກະທຽມ ແລະ ຫອມບົ່ວແດງມີຄຸນສົມບັດຕ້ານການອັກເສບ ແລະ ຍັງເຕັມໄປດ້ວຍສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະລະເຊັ່ນ ຟຮາໂວນອຍ ດ້ວຍເຊັ່ນກັນ ກິນທຸກມື້ກໍ່ປ້ອງກັນໄດ້ຫລາຍໆໂລກ.
11. ສາລາຍທະເລ: ຈາກການສຶກສາທີ່ຕີພິມໃນວາລະສານ Japanese Journal of Experimental Medicine ລະບຸວ່າ ຫນູທົດທອງທີ່ໄດ້ກິນສາຫລ່າຍທະເລທີ່ຊື່ວ່າ ຄອມບຸ (kombu) ຖືກພົບວ່າການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເນື້ອງອກມີອັດຕາລົດລົງກວ່າ 95% ສະຫນັບສະຫນູນຜົນວິໃຈກ່ອນຫນ້ານີ້ທີ່ລະບຸວ່າພືດຈາກທະເລເຊັ່ນສາຫລ່າຍທະເລມີຄຸນສົມບັດຊ່ວຍຕ້ານມະເລັງໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.
12. ກົດໄຂມັນໂອເມກ້າ 3: ການທີ່ຮ່າງກາຍມີກຮົດໄຂມັນໂອເມກ້າ 3 ໃນລະດັບທີ່ຕໍ່າ ກໍ່ເປັນສາເຫດໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງເປັນມະເລັງເພີ່ມຂື້ນເຊັ່ນກັນ ອີກຍັງມີການສຶກສາພົບວ່າ DHA ຫລື ກຮົດໂອເມກ້າ 3 ມີຄຸນສົມບັດຢຸດຢັ້ງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເຊື້ອ HPV ໄດ້ ດັ່ງນັ້ນສາວໆຄວນກິນກຮົດໄຂມັນໂອເມກ້າ 3 ໃຫ້ພຽງພໍຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງຮ່າງກາຍ (ມື້ລະ 300 ມີລີກຮັມ) ໂດຍຄວນເລືອກກິນປາທະເລເຊັ່ນ ປາທູ, ປາກະພົງ, ປາສໍາລີ, ປາເກ໋າ, ປາອິນຊີ, ປາຊາຕິນ, ປາທູນາ ຫລື ປາແມ໋ດເຄີເລດ.