ບັນດາ ອາດິດການນໍາກະຊວງສາທາລະນະສຸກ​

001

ທ່ານ ເຈົ້າສຸກ ວົງສັກ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແຕ່ປີ 1976-1981
002

ທ່ານ ດຣ. ຄຳລຽງ ພົນເສນາ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແຕ່ປີ 1981-1989
003

ທ່ານ ຄຳບູ່ ສຸມີໄຊ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແຕ່ປີ 1989-1992
004

ທ່ານ ສຈ. ດຣ. ວັນນະເລດ ລາດຊະໂພ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແຕ່ປີ 1992-1996
005

ທ່ານ ດຣ. ປອນເມກ ດາລາລອຍ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແຕ່ປີ 1996-2011
006

ທ່ານ ສຈ. ດຣ. ເອກສະຫວ່າງ ວົງວິຈິດ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແຕ່ປີ 2011-2016
OLdMNST

ທ່ານ. ຮສ. ດຣ. ບຸນກອງ ສີຫາວົງ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແຕ່ປີ 2016-2020