ບັນດາ ອາດິດການນໍາກະຊວງສາທາລະນະສຸກ​

ທ່ານ ເຈົ້າສຸກ ວົງສັກ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແຕ່ປີ 1976-1981

ທ່ານ ດຣ. ຄຳລຽງ ພົນເສນາ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແຕ່ປີ 1981-1989

ທ່ານ ຄຳບູ່ ສຸມີໄຊ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແຕ່ປີ 1989-1992

ທ່ານ ສຈ. ດຣ. ວັນນະເລດ ລາດຊະໂພ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແຕ່ປີ 1992-1996

ທ່ານ ດຣ. ປອນເມກ ດາລາລອຍ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແຕ່ປີ 1996-2011

ທ່ານ ສຈ. ດຣ. ເອກສະຫວ່າງ ວົງວິຈິດ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແຕ່ປີ 2011-2016

ທ່ານ. ຮສ. ດຣ. ບຸນກອງ ສີຫາວົງ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແຕ່ປີ 2016-2020