ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

Ministry of Health

ຮູບພາບການເຄື່ອນໄຫວການນໍາກະຊວງ

ຂໍອະໄພ ນໍາບັນດາທ່ານທີເຂົ້າມາ ຍ້ຽມຊົມ website ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ- ເນື່ອງຈາກລະບົບ website ນໍາໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນເກົ່າ, ສະນັ້ນ ຂໍ້ມູນທີສະແດງເຖິງໜ້າ website ເປັນເນື້ອຫາເກົ່າ ແລະ ມີບາງຂໍ້ມູນ ຜິດພາດ ທາງ ພາກສ່ວນກ່ຽວຄອງກໍາລັງແກ້ໄຂໄວໆນີ້ ຂໍຂອບໃຈ

ຂ່າວດ່ວນ

ຂໍ້ມູນ COVID-19

WHO

WHO

Unicef

Unicef

UNFPA

UNFPA

FDD

FDD

dhis2

dhis2

ເບີໂທຕິດຕໍ່ ຫ້ອງການກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ພະແນກບໍລິຫານ-ການເງີນ ໂທ:021 840761 ຫຼື 021 840764  ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ <== ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

ພະແນກ ຄົ້ນຄວ້າສັງລວມ ໂທ:021 840772
ພະແນກ ພົວພັນຕ່າງປະເທດ ໂທ:021 840765
ພະແນກຂໍ້ມູນຂ່າວສານເຕັກໂນໂລຊີ ໂທ:021 840799
ພະແນກ ສົງເສີມຄວາມກ່າວໜ້າແມ່ຍິງ ໂທ:021 840760
ພະແນກ ກົດໝາຍ ໂທ:021 840757

Flag Counter