ບັນດາການນໍາກະຊວງສາທາລະນະສຸກປະຈຸບັນ

ທ່ານ. ຮສ. ດຣ. ບຸນກອງ ສີຫາວົງ

ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ທ່ານ. ຄຳພອນ ພຸດທະວົງ

ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
ທ່ານ. ຮສ. ດຣ. ພູທອນ ເມືອງປາກ
ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ດຣ ບຸນແຝງ ພູມມະໄລສິດ

ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ