ບັນດາການນໍາກະຊວງສາທາລະນະສຸກປະຈຸບັນ

ທ່ານ. ຮສ. ດຣ. ບຸນກອງ ສີຫາວົງ

ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ທ່ານ. ຄຳພອນ ພຸດທະວົງ
ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
ທ່ານ. ຮສ. ດຣ. ພູທອນ ເມືອງປາກ
ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
ປອ. ດຣ ບຸນແຝງ ພູມມະໄລສິດ
ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ