ບັນດາການນໍາກະຊວງສາທາລະນະສຸກປະຈຸບັນ

ປອ. ດຣ ບຸນແຝງ ພູມມະໄລສິດ

ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ທ່ານ. ຮສ. ດຣ. ບຸນກອງ ສີຫາວົງ

ອາດິດ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ທ່ານ. ຄຳພອນ ພຸດທະວົງ
ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
ທ່ານ. ຮສ. ດຣ. ພູທອນ ເມືອງປາກ
ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ