ບັນດາການນໍາກະຊວງສາທາລະນະສຸກປະຈຸບັນ

ປອ. ດຣ ບຸນແຝງ ພູມມະໄລສິດ

ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ທ່ານ. ດຣ ສະໜອງ ທອງຊະນະ

ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ