ບັນດາການນໍາກະຊວງສາທາລະນະສຸກປະຈຸບັນ

ປອ. ດຣ ບຸນແຝງ ພູມມະໄລສິດ

ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ທ່ານ. ດຣ ສະໜອງ ທອງຊະນະ

ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
ທ່ານ. ດຣ ໄພວັນ ແກ້ວປະເສີດ
ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ