ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຊັບສິນດ້ານມະນຸດ ຄັ້ງທີ 2 ຢູ່ສປປລາວ ພາຍໄຕ້ ຫົວຂໍ້: “ ຮີບຮ້ອນປັບປຸງວຽກງານໂພຊະນາການ ເພື່ອພັດທະນາຊັບສິນດ້ານມະນຸດ “

 

ວັນທີ 26 ມິຖຸນາ 2024 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ມີກອງປະຊຸມສຸດຍອດຊັບສິນດ້ານມະນຸດ ຄັ້ງທີ 2 ຢູ່ສປປລາວ ພາຍໄຕ້ ຫົວຂໍ້: “ ຮີບຮ້ອນປັບປຸງວຽກງານໂພຊະນາການ ເພື່ອພັດທະນາຊັບສິນດ້ານມະນຸດ “ ໂດຍໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ປອ. ດຣ. ບຸນແຝງ ພູມມະໄລສິດ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ມີບັນດາທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ, ຮອງເຈົ້າແຂວງ, ຮອງປະທານຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດ ແລະ ປະທານຄະນະກໍາມະການໂພຊະນາການຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ມີຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ໃນການປັບປຸງວຽກງານໂພຊະນາການເພື່ອພັດທະນາຊັບສິນດ້ານມະນຸດ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການແກ້ໄຂໂພຊະນາການໂດຍທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ເຊິ່ງຮຽກຮ້ອງການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຈາກຫຼາຍຂະແໜງການ ໂດຍມີການ ເຊື່ອມສານ ແລະ ການປະສານງານ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ການມີ ສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການປະສານງານຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນ ເພື່ອໂຕ້ຕອບຕໍ່ການຂາດໂພຊະນາການ ໃຫ້ມີ ປະສິດທິພາບແມ່ນໜຶ່ງໃນມາດຕະການແກ້ໄຂທີ່ຕິດພັນກັບຫຼາຍຂະແໜງການ ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງອົງປະກອບຫຼັກໃນມາດຕະການນີ້ເຊີ່ງລວມມີນະໂຍບາຍ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໂພຊະນາການ, ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ, ຄວາມຮູ້ທາງວິຊາການ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າ, ການວິເຄາະເພື່ອສ້າງຫຼັກຖານອ້າງອີງ, ທັງໝົດທີ່ກ່າວມານັ້ນແມ່ນຮັບປະກັນໃຫ້ມີການປະສານງານທັງສາຍຕັ້ງ ແລະ ສາຍຂວາງ, ຈັດສັນງົບປະມານໃຫ້ເໝາະສົມ ແລະ ມີການລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.