ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໃນນາມຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ, ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ຄັ້ງທີ 01 ຮ່ວມກັບບັນດາສະມາຊິກອາຊຽນ.

May be an image of 11 people and text that says '۳ ASEAN LAO PDR LA0PDR2024 2024 ASEAN: AsLiH:Chereayemaiyadkckc Inhancing The First Consultation Meeting on The Development of ASEAN Minimum Standards and Guidelines on Nutrition Preservice Education for Frontline Health Workers On 06-08 May 2024, Luang Prabang Province Lao PDR'
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໃນນາມຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ, ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ຄັ້ງທີ 01 ຮ່ວມກັບບັນດາສະມາຊິກອາຊຽນ. ເພື່ອການພັດທະນາມາດຕະຖານ ແລະ ຄູ່ມືຂັ້ນພື້ນຖານຮ່ວມສຳລັບຫຼັກສູດໂພຊະນາການ ໃນສະຖາບັນການສຶກສາ ສຳລັບພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ ຮ່ວມກັບບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ. ຊຶ່ງມີຈຸດປະສົງຊ່ວຍຊຸກຍູ້ໃນວຽກງານໂພຊະນາການແມ່ ແລະ ເດັກ ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ.ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານ ໂດຍ ທ່ານ ດຣ ສະໜອງ ທອງຊະນະ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ທ່ານ Dr. Pia Rebello Brito ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການຢູນີເຊັບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ມີບັນດານັກວິຊາການດ້ານໂພຊະນາການ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈາກທົ່ວພາກພື້ນກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ.
ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວເປັນການປຶກສາຫາລື ແລະ ວາງກອບແນະນຳການພັດທະນາຫຼັກສູດການສຶກສາດ້ານໂພຊະນາການ ສຳລັບແພດໝໍ, ພະຍາບານ ແລະ ຜະດຸງຄັນ ເພື່ອຊ່ວຍຮັບປະກັນວ່າເດັກ ແລະ ແມ່ທຸກຄົນ ສາມາດໄດ້ຮັບການບໍລິການດູແລສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ ທີ່ມີຄຸນນະພາບທີ່ດີທີ່ສຸດ.
ວັນທີ 06-08 ພຶດສະພາ 2024 ທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ.
May be an image of 16 people and text
May be an image of 8 people and text that says 'ASEANO LAO LA0PDR202 PDR 2024 The ThfaCoatonn/heeee First Consultation ation Meeting on on The Development FASEAN Minimum Standards and ndG idelines ww.Wtrtortneweicne Nutrition Educationo Frontline Health Workers 0nd640Mps42 ang Prabang Province Lao PDR On n06-08'