ຫ້ອງການປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດປະຊຸມຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບໄລຍະ 5 ປີ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ ແຕ່ປີ (2021-2025)

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບໄລຍະ 5 ປີ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ ແຕ່ປີ (2021-2025) ຂອງຫ້ອງການປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 8 ເມສາ 2021 ຜ່ານມາ. ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຄໍາພອນ ພຸດທະວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ທ່ານ ຫົວໜ້າກົມ, ຮອງກົມ, ພະແນກ, ສູນ, ສະຖາບັນ, ມວສ, ຫົວໜ້າກົມປະກັນສັງຄົມ ກົມໃຫຍ່ການເມືອງ ກອງທັບ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ຫົວໜ້າກົມປະກັນສັງຄົມ ກົມໃຫຍ່ການເມືອງ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຫົວໜ້າອົງການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ-ສັງຄົມ, ຫົວໜ້າກົມການເງິນ, ກົມງົບປະມານ, ກົມນະໂຍບາຍການເງິນ ແລະ ນິຕິກໍາແລະ ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ກະຊວງການເງິນ, ຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກ ແຂວງ, ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ອໍານວຍການໂຮງໝໍ ແລະ ຫົວໜ້າປະກັນສຸຂະພາບ ແຂວງ 17 ແຂວງ ແລະ 01 ນະຄອນຫຼວງ ແລະ

ຫ້ອງການປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດປະຊຸມຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບໄລຍະ 5 ປີ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ ແຕ່ປີ (2021-2025) Read More »