ສາລະໜ້າຮູ້ຕ່າງໆ

ສຸຂະພາບ:ຂໍ້ຜິດພາດ! ອອກກໍາລັງກາຍແລ້ວເປັນຫຍັງຈຶ່ງບໍ່ຈ່ອຍຈັກເທື່ອ

ມື້ນີ້ມາເອົາໃຈຄົນທີ່ຮັກສຸຂະພາບ ແລະ ຕ້ອງການ ຮັກສາຫຸ່ນໃຫ້ແຂງແຮງ, ບໍ່ຕຸ້ຍບໍ່ຈ່ອຍຈົນເກີນໄປ. ແຕ່ຫຼາຍທ່ານອາດຈະພົບບັນຫາ ການອອກກໍາລັງກາຍບໍ່ຖືກວິທີ . ໄປອອກກໍາລັງກາຍທຸກມື້ ພັດວ່າແຮງກິນເຂົ້າແຊບ, ຕຸ້ຍພີດີງາມ...