ກອງປະຊຸມຂໍການສະໜັບສະໜູນຈາກການນໍາທ້ອງຖີ່ນ ກ່ຽວກັບການເຝົ້າລະວັງພະຍາດວໍ້ໃນຊຸມຊົນ

May be an image of 4 people, people studying, dais and text
ກອງປະຊຸມຂໍການສະໜັບສະໜູນຈາກການນໍາທ້ອງຖີ່ນ ກ່ຽວກັບການເຝົ້າລະວັງພະຍາດວໍ້ໃນຊຸມຊົນ, ວັນທີ 14 ພຶດສະພາ 2024, ເມືອງປາກລາຍ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີສູນວິເຄາະລະບາດວິທະຍາ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຂໍການສະໜັບສະໜູນຈາກການນໍາທ້ອງຖີ່ນກ່ຽວກັບການເຝົ້າລະວັງພະຍາດວໍ້ໃນຊຸມຊົນ ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ການນໍາເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການວຽກງານການເຝົ້າລະວັງພະຍາດວໍ້ໃນສະຖານບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຊຸມຊົນ;ກອງປະຊຸມໄດ້ນໍາສະເໜີໃຫ້ເຫັນສະພາບການຕິດເຊື້ອພະຍາດວໍ້ໃນ ສປປ ລາວ, ຍຸດທະສາດການກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດວໍ້ (ເນັ້ນໜັກອົງປະກອບກ່ຽວກັບວຽກງານເຝົ້າລະວັງພະຍາດວໍ້ໃນຄົນ ແລະ ສັດ) ວຽກງານເຝົ້າລະວັງພະຍາດວໍ້ໃນຊຸມຊົມໃນແຂວງທີ່ຖືກຄັດເລືອກ, ຜົນການປະເມີນແບບໄວຂອງສັດກັດໃນສະຖານບໍລິການສາທາລະນະສຸກແຕ່ປີ 2020-2023, ລະບົບການລາຍງານພະຍາດວໍ້ໃນຊຸມຊົນ ໂດຍນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືໃນການລາຍງານເຊັ່ນ: ແບບຟອມ ແລະ ປື້ມບັນທຶກລາຍງານຂັ້ນຕອນມາດຖານການປະຕິບັດງານ (SOP), ແຜ່ນພິກ ແລະ ປົດສະເຕີ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກອື່ນໆ;ນອກຈາກນັ້ນກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ສົນທະນາຫົວຂໍ້ທີ່ຕ້ອງການຂໍການສະໜັບສະໜູນຈາກການນໍາທ້ອງຖີ່ນ ເພື່ອເອົາວຽກງານເຝົ້າລະວັງພະຍາດວໍ້ເຂົ້າໃນວາລະປະຊຸມຂອງທ່ານເຈົ້າເມືອງ, ຫ້ອງການສາທາເມືອງ, ຫ້ອງການກະສິກຳເມືອງ ແລະ ພະແນກກະສິກໍາແຂວງ ພ້ອມກັນນັ້ນກໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ແຕ່ລະຂັ້ນເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດຕາມຄູ່ມືການເຝົ້າລະວັງຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ເຊື່ອມສານພະຍາດວໍ້ເຂົ້າໃນການລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ກິດຈະກໍາອື່ນໆຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ,ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບກຽດເຂົ້າຮ່ວມ ຂອງທ່ານ ເພັດພິໄຊ ສູນວິໄລ ຮອງເຈົ້າແຂວງ ໄຊຍະບູລີ, ທ່ານ ດຣ. ໄພວັນ ແກ້ວປະເສີດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ; ທ່ານ ປອ ດຣ. ພອນປະດີດ ສັງໄຊຍະລາດ ຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່, ທ່ານ ດຣ. Satoko OTSU ຕາງໜ້າອົງການອະນາໄມໂລກ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ຮ່ວມຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ, ສະໜັບສະໜູນໂດຍ DFAT ຜ່ານອົງການອະນາໄມໂລກ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ.
May be an image of 12 people, people studying and textMay be an image of 2 people and text