ຂ່າວ

  • 20 ທ.ວ

 

ໂດຍອີງຕາມຍຸດທະສາດວ່າດ້ວຍການອອກໃບອະນຸຍາດປະກອບວິຊາຊີບປິ່ນປົວ ແລະ ການຂື້ນທະບຽນຜູ້ປະກອບວິຊາຊີບປິ່ນປົວໃນ ສ ປ ປລາວ 2016-2025,ດັ່ງນັ້ນ ໃນທ້າຍອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ກົມປິ່ນປົວ ແລະ ຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ ແລະ ສະພາຄຸ້ມຄອງວິຊາຊີບປິ່ນປົວ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະເລີກ ໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບວິຊາຊີບປິ່ນປົວແບບຍືນຍົງຂື້ນທີ່ ໂຮງແຮມ ແລນມາກ ນະຄອນ ຫລວງວຽງຈັນ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຮສ ດຣ.ບຸນໜັກ ໄຊຊະນະສົງຄາມ ຫົວໜ້າກົມປິ່ນປົວ ແລະ ຟືີນຟູໜ້າທີ່ການ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ,ພ້ອມດ້ວຍທ່ານ ດຣ.ປອນເມກ ດາລາລອຍ ປະທານສະພາຄຸ້ມຄອງວິຊາຊີບປິ່ນປົວ,ທ່ານ ຊຸງຊູເກະ ສະຄູໂດະ ຜູ້ຕາມໜ້າອາວຸໂສຫ້ອງການໃຈກ້າປະຈຳລາວ,ທ່ານໂຍຊິຄັດຊຸ ມັດສຶບະລະ ຊ່ຽວ ຊານປະຈຳໂຄງການ

 

 

ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກຫ້ອງການກະຊວງສາທາລະນະສຸກ,ກົມປິ່ນປົວ ແລະ ຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ,ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ,ຫົວໜ້າການແພດ,ຫົວໜ້າທັນຕະແພດ,ຫົວໜ້າພະຍາບານ/ ຜະດຸງຄັນ ຂອງສະພາຄຸ້ມຄອງວິຊາຊີຫ້ອງການໃຈກ້າປະຈຳລາວ ກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ກໍ່ເພື່ອປະກາດການເລີ້ມຕົ້ນປະຕິບັດໂຄງການຢ່າງເປັນທາງການ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ແກ່ການກະກຽມກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການ.ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກຫ້ອງການກະຊວງສາທາລະນະສຸກ,ກົມປິ່ນປົວ ແລະ ຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ,ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ,ຫົວໜ້າການແພດ,ຫົວໜ້າທັນຕະແພດ,ຫົວໜ້າພະຍາບານ/ ຜະດຸງຄັນ ຂອງສະພາຄຸ້ມຄອງວິຊາຊີຫ້ອງການໃຈກ້າປະຈຳລາວ ກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ກໍ່ເພື່ອປະກາດການເລີ້ມຕົ້ນປະຕິບັດໂຄງການຢ່າງເປັນທາງການ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ແກ່ການກະກຽມກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການ.

 

 

ໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບວິຊາຊີບປິ່ນປົວແບບຍືນຍົງ ເປັນໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ອົງການໃຈກ້າ ໂດຍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອລ້າຈາກລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ກໍ່ຄືອົງການຮ່ວມມືສາກົນໃຈກ້າ ໂດຍການມີກຳນົດເວລາ 5 ປີ ເລີ້ມຕົ້ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ເດືອນ ກໍລະກົດ 2018 ຫາເດືອນ ກໍລະກົດ 2023 ຊຶ່ງເປົ້າໝາຍລວມຂອງໂຄງການນີ້ແມ່ນເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງຜູ້ປະກອບວິຊາຊີບປິ່ນປົວ ໃນ ສປປລາວ ເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບປິ່ນປົວດີຂື້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນວິຊາຊີບພະຍາບານ,ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການນີ້ ຈະມີຜົນໄດ້ຮັບດັ່ງນີ້: ໄດ້ມີນິຕິກຳ ແລະລະບຽບການຕ່າງໆສຳລັບລະບົບການອອກໃບອານຸຍາດ ແລະ ຂື້ນທະບຽນຜູ້ປະກອບການວິຊາຊີບປິ່ນປົວ ໃນ ສປປ ລາວ

 

 

ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສອບເສັງລະດັບຊາດເພື່ອຢັ້ງຢືນຂີດຄວາມສາມາດໃນການອອກໃບອານຸຍາດ ແລະ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງວິຊາຊີບພະຍາບານ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຫລັກສູດຝຶກງານຂອງພະຍາບານຢູ່ໃນໂຮງໝໍຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ ເພື່ອອອກໃບອານຸຍາດປະກອບວິຊາຊີບປິ່ນປົວສົມບູນໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບວິຊາຊີບການພະຍາບານ.

  • 31 ຕ.ລ

 

ໃນວັນທີ 29-31 ຕຸລາ 2018 ນີ້, ພາຍໃຕ້ ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຄໍາພອນ ພຸດທະວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າ ຮ່ວມຈາກ 8 ແຜນງານຂອງຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ, ຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກຈາກ 18 ແຂວງ ທົ່ວປະເທດ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນຍັງຕາງໜ້າກົມວັດທະນາທໍາສັງຄົມ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງທົ່ວປະເທດ ເຂົ້າຮ່ວມລວມທັງໝົດ ຈໍານວນ 140 ທ່ານ, ຍິງ 87 ທ່ານ. ກອງປະຊຸມຈະໄດ້ດຳເນີນໄປເປັນເວລາ 3 ວັນໂດຍມີ ຈຸດປະສົງ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການ ປະສານງານກ່ຽວກັບວຽກງານແຜນການ, ການຮ່ວມມື ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານສາທາລະນະສຸກ; ຜ່ານຮ່າງ ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສາທາລະນະສຸກ 9 ເດືອນ ແລະ ແຜນການ 3 ເດືອນທ້າຍປີ 2018; ຜ່ານຮ່າງ ແຜນການພັດທະນາສາທາລະນະສຸກ ປີ 2019 ແລະ ຮ່າງການຄາດຄະເນງົບປະມານ ການລົງທຶນ; ປະເມີນ-ຕີລາຄາ ຄວາມຄືບໜ້າໃນການບັນລຸບັນດາຄາດໝາຍ 10 ຕົວຊີ້ວັດຂອງຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ; ເອກະພາບກັບບັນດາສາຍແຜນງານຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນກ່ຽວກັບຕົວເລກ ຄາດຄະເນປະຊາກອນໃນແຕ່ລະເມືອງ ແລະ ແຕ່ລະແຂວງ ແລະ ເອກະພາບກ່ຽວກັບການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ ຕາມສາຍແຜນງານໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ເອກະພາບກໍານົດເວລາໃນການສົ່ງບົດສະຫຼຸບ

 

 

ການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດວຽກງານສາທາລະນະສຸກແຕ່ລະໄຕມາດ ແລະ ການສ້າງແຜນພັດທະນາສາທາລະນະສຸກ ປີ 2020, ຄາດຄະເນຜົນຈະໄດ້ຮັບຈາກກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນ ຈະໄດ້ເຊື່ອມຊຶມເຂົ້າໃຈ ແລະ ເອກະພາບ ກ່ຽວກັບທິດທາງ ແລະ ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງວຽກງານແຜນການ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານສາທາ ລະນະສຸກ ແຕ່ຂັ້ນສູນກາງຮອດທ້ອງຖິ່ນ; ເອກະພາບກ່ຽວກັບວິທີການ ແລະ ຂັ້ນຕອນໃນການສະຫຼຸບ ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສາທາລະນະສຸກ ໃຫ້ທັນຕາມກໍານົດເວລາໃນແຕ່ລະໄຕມາດ ແລະ ປະຈໍາປີ ພ້ອມທັງການສ້າງແຜນພັດທະນາສາທາລະນະສຸກ

 

 

 ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສາທາ ລະນະສຸກ 9 ເດືອນ ແລະ ແຜນພັດທະນາສາທາລະນະສຸກ ປະຈໍາປີ 2019 ແລະ ໃນນັ້ນສິ່ງສໍາຄັນ ແມ່ນຄວາມເອກະພາບກ່ຽວກັບການຄາດຄະເນປະຊາກອນໃນແຕ່ລະເມືອງ ແລະ ແຕ່ລະແຂວງ ຊຶ່ງຈະເປັນ ພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການສືບຕໍ່ຕິດຕາມຕົວຊີ້ວັດກ້າວໄປສູ່ການປົກຄຸມສຸຂະພາບທົ່ວປວງຊົນໃນປີ 2025 (UHC) ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໃນປີ 2030.

  • 15 ມ.ກ

 

ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 15 ມັງກອນ 2019 ທີ່ ໂຮງແຮມລາວພລາຊາ ກອງປະຊຸມປະເມີນພາຍໃນກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດລະບຽບສາກົນດ້ານສາທາລະນະສຸກ ໂດຍນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືແບບໃໝ່ໄດ້ດຳເນີນໄປເປັນເວລາ 1 ວັນ ( ວັນທີ 15 ມັງກອນ 2019 ) ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ດຣ. ສີບຸນໂຮມ ອັກຄະວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່, ທ່ານ ດຣ. ສີສະຫວາດ ສຸດທານີໄຊ ຮອງຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ. Dr. Reiko Tsuyuoka ຫົວໜ້າທີມແຜນງານຕອບໂຕ້ສາທາລະນະສຸກ ຂອງອົງການອະນາໄມໂລກປະຈຳລາວ, ນອກນັ້ນຍັງມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກົມ, ສູນ, ສະຖາບັນ, ພະແນກ, ໂຮງໝໍ ຢູ່ອ້ອມຂ້າງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມ : ເພື່ອເຜີຍແຜ່ເຄື່ອງມືແບບໃໝ່ສຳລັບການປະເມີນພາຍໃນກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດລະບຽບສາກົນດ້ານສາທາລະນະສຸກ. ທົບທວນຄວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານແຫ່ງຊາດສຳລັບພະຍາດຊື່ມເຊື້ອທີ່ເກີດຂື້ນໃໝ່, ເຫດການສຸກເສີນທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຄວາມໝັນຄົງດ້ານສຸຂະພາບ.

 

 

ເພື່ອສ້າງຄວາມພ້ອມໃນການຮັບມືກັບເຫດການສຸກເສີນດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຄວາມໝັນຄົງດ້ານສຸກຂະພາບ. ເພື່ອຕົກລົງເຫັນດີ ແລະ ເປັນເອກະພາບນຳບັນດາກິດຈະກຳທີ່ເປັນບູລິມະສິດ ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ສະເໜີແນະນຳຂອງການປະເມີນຈາກທ່າງນອກຫຼື JEE.

 

 

ທ່ານຮອງຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນຂອງການປະເມີນພາຍໃນກ່ຽວກັບການ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດລະບຽບສາກົນດ້ານສາທາລະນະສຸກ ໂດຍນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືປະເມີນແບບໃໝ່ເຊີ່ງເປັນແນວທາງໃນການຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ພ້ອມກັນຕີລາຄາຈຸດດີ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງອັນເໝາະສົມ ເພື່ອນຳໄປຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ປັບປຸງແຜນງານແຫ່ງຊາດສຳລັບພະຍາດຊຶມເຊື້ອທີ່ເກີດ

ຂື້ນໃໝ່ (EID), ເຫດການສຸກເສີນທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຄວາມໝັນຄົງດ້ານສຸຂະພາບໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ມີສິດທີຜົນ ສາມາດຕອບສະໜອງຕາມຕົວຊີ້ວັດຂອງກົດລະບຽບສາກົນດ້ານສາທາລະນະສຸກ.

 

  • 02 ກ.ພ

ຕອນ​ເຊົ້າ​ຂອງວັນທີ29-ມັງກອນປີ2018ນີ້; ສູນ​ໂພ​ຊະ​ນາ​ການ ກະ​ຊວງ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ​ໄດ້​ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືການສ້າງຍຸດທະສາດປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມວິຕະມິນແຮ່ທາດໃນອາຫານ ຂື້ນ​ທີ່ ໂຮງ​ແຮມ​ລາວ​ພາ​ລາ​ຊາ ໂດຍການເປັນປະທານ​ຂອງ ທ່ານ ຮສ.ດຮ.ພູທອນ ເມືອງປາກ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ທ່ານ ນາງຊາລາ ກໍດອນກິບສັນ ຫົວໜ້າ ແລ ະຜູ້ຕ່າງໜ້າອົງການອາຫານໂລກປະຈຳ ສປປລ, ທ່ານ​ຫົວ​ໜ້າ​ກົມ, ຮອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ກົມ, ທ່ານ​ຫົວ​ໜ້າ​ສູນ, ຮອງ​ຫວົ​ໜ້າ​ສູນ, ສະ​ຖາ​ບັນ, ຄູ່​ຮ່ວມ​ພັດ​ທະ​ນາ​ ແລະ ຜູ້​ແທນ​ຈາກ​ພາກ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ. ​ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປລ ໄດ້ຖືເອົາການແກ້ໄຂການຂາດໂພ​ຊະນາການກໍ່​ຄືການຈັດຕັ້ງປະຕິທີໃຫ້ບັນລຸ SDG 2 ເປັນໜື່ງໃນບໍລິມະສິດຂອງຊາດ; ຄະນະກຳມະການດ້ານໂພຊະນາການ, ກອງເລຂາ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຄ້ອງ ທັງສູນກາງແລະທ້ອງຖິ່ນ ກໍໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາມາດຕະການໃນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການປີ2025 ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານ 2016-2020 ໂດຍໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກບັນດາຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ເຄືອຄ່າຍສະຫະປະຊາຊາດ, ທະນາຄານສາກົນ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນ ເຮັດໃຫ້ໃນຊຸມປີຜ່ານມາການຂາດສານອາຫານແບບຊຳເຮື້ອ, ລວງສູງບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານໃນເດັກລຸນ 5 ປີໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກ 1 ໃນ2 ມາເປັນ 1 ໃນ 3 ແລະ ປະຈຸບັນ​ນີ້ກໍາລັງລໍຜົນສໍາຫຼວດດັດສະນີໝາຍທາງດ້ານສັງຄົມໃນປີ2017, ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ລະ​ດັບ​ການ​ຂາດ​ສານ​ໂພ​ຊະ​ນາ​ການ​ຂອງ​ແມ່​ຍິງ ແລະ ເດັກ​ນ້ອຍ​ລາວ​ເຮົາ ແມ່ນ​ຢູ່​ໃນ​ລະ​ດັບ​ສູງຫຼາຍ ຖ້າ​ທຽມ​ໃສ່​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ອາ​ຊຽນ ແລະ ພາກ​ພື້ນ ພາຍ​ໃນ​ຂະ​ແໜງ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ພວກ​ເຮົາ​ຮັບ​ຮູ້​ເຖິງ​ບັນ​ຫາ ເຖິງ​ບັນ​ຫາ​ການ​ຮັບ​ສານ​ອາ​ຫານບໍ່​ພຽງ ແລະ ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ ອາ​ຫານ​ໃນ​ລະ​ດັບ​ບຸກ​ຄົນ ແລະ ລະ​ດັບ​ຊຸມ​ຊົນ ຫຼື ຄອບ​ຄົວ ເປັນ​ສາ​ເຫດ​ທີ່​ພາ​ໃຫ້​ຂາດ​ສານ​ອາ​ຫານ​ໃນ​ເດັກ​ນ້ອຍ ໃນ​ລະ​ດັບ​ຊຸມ​ຊົນ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ຜູ້​ທຸກ​ຍາກ ມີ​ຂໍ້​ຈຳ​ກັດ​ໃນ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ອາ​ຫານ ແລະ ການ​ມີ​ອາ​ຫານ ທີ​ມີ​ສານ​ອາ​ຫານ​ສູງ​ ຊື່ງ​ສົ່ງ​ຜົນ​ສະ​ທ້ອນ ໃຫ້​ການ​ຂາດ​ສານ​ອາ​ຫານ ເປັນ​ວົງ​ຈອນ ຖ່າຍ​ຖອນ​ຈາກ​ລຸ້ນ​ສູ່​ລຸ້ນ ຄົນ​ຕໍ່​ໄປ.

ສະ​ນັ້ນ 1 ໃນ​ມາດ​ຕະ​ການ ບູ​ລິ​ມະ​ສິດ​ຂອງ ຍຸດ​ທະ​ສາດແຫ່ງ​ຊາດດ້ານ​ໂພ​ຊະ​ນາ​ການປີ2025 ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານ 2016-2020 ກໍ່​ແມ່ນ ການເພີ່ມວິຕະມິນແຮ່ທາດໃນອາຫານ ​ຊື່ງ​ຈະ​ເປັນ​ຂະ​ບວນ​ການ​ໜື່ງ ຫຼື ອີກ​ທາງ​ເລືອກ ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ປັບ​ປຸງ​ສະ​ພາບ​ໂພ​ຊະ​ນາ​ການ ໃນ​ສ​ປ​ປ​ລາວ​; ກອງປະຊຸມຍັງ​ໄດ້ ປຶກສາຫາລື, ປະກອບຄວາມຄິດເຫັນແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ສະເໜີແນະນຳ​ຕ່າງໆ ທີ່ເປັນປະໂຫຍດແລະກໍ່ຄົງຈະໄດ້ສຶບຕໍ່ກັນເພີ່ມເຮັດໃຫ້ຍຸດທະສາດປະຕິບັດງານນີ້ສຳເລັດເປັນເຄື່ອງມືທີມີຄຸນນະພາບແທດເໝາະກັບຕົວຈິງຂອງລາວໄດ້ຮັບດ້ານສະໜັບສະໜຸນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີຜົນເປັນຈິງ.